FONDS OPLOSSINGEN

De FundShare Fund Management fonds oplossing wordt door de volgende professionele financiële service providers gebruikt.

Meer informatie over onze Fondsen

Download de presentatie voor meer informatie. Hieronder wordt gedetailleerd ingegaan op de verschillende onderdelen van de fonds oplossing.

 

Markt Ontwikkelingen

Sinds de financiële crisis is er veel complexe wet- en regelgeving ingevoerd, om de sector naar een hoger niveau te brengen en het vertrouwen te herstellen. De verantwoordelijkheid van risk, compliance, KYC en AML kost veel tijd en geld en leidt af van de kernactiviteiten van een vermogensbeheerder. Tegelijk focust de eindbelegger steeds meer op de kosten, waardoor schaalgrootte en het bedienen van ‘kleinere’ klanten (<€100.000) in een efficiënte organisatie is een veel gehoorde wens is. Dit zorgt voor een spanningsveld waar FundShare Fund Management met zijn paraplu fondsen een oplossing voor heeft. Hierdoor kunt u meer tijd besteden aan de kernactiviteit vermogensbeheer en het uitvoeren van de beleggingsvisie.

 

FundShare Paraplu Fondsen

FundShare Fund Management heeft twee paraplu fondsen in beheer. Eén onder het ICBE (UCITS) regime en één onder het AIFMD regime. Beide zijn ingericht als besloten fondsen voor gemene rekening (FGR). Voor een aantal Sub-Fondsen hebben we de mogelijkheid om ze te distribueren in 17 Europese landen (paspoorten). Dit kan in de volgende landen: België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Tsjechië. Met een Sub-Fonds in onze paraplu fondsen kunt u met lage kosten en een efficiënte structuur al uw klanten bedienen met één overzichtelijke portefeuille. De geautomatiseerde (gratis) toegang tot DeGiro is een kleine stap voor de eindklant. Via Fundsettle hebben externe klanten (Binck, Insinger Gillessen, etc.) tegen geringe kosten toegang tot de FundShare fondsen op het DeGiro platform. Het portefeuille management (uitvoering beleggingsbeleid) wordt uitbesteed aan de vermogensbeheerder.

 

Sub-Fonds mogelijkheden

Het beleggingsbeleid wordt in samenspraak met de portefeuille manager opgesteld. De restricties worden in eerste bepaald door de wet (Wft, Bgfo), regelgeving (ICBE/UCITS en AIFMD) en het basisprospectus van het paraplufonds. De overige restricties worden samen met het doel en methode beschreven in een supplement van het prospectus per Sub-Fonds. Hierdoor zijn verschillende type fondsen mogelijk, waaronder:

Beleggingsfondsen

 • Aandelen
 • Obligaties
 • Mix
 • Fund of Funds

Feeder fondsen

 • Hedge fonds
 • Private Equity
 • Pensioenfondsen
 • Bestaande AIF/UCITS beleggingsfondsen
 

Voor wie?

Door al deze mogelijkheden zijn de FundShare Fund Management oplossingen voor vele financiële partijen een optie:

 • Vermogensbeheerders
 • Beleggingsfondsen
 • Hedge fondsen
 • Private Equity
 • Pensioen fondsen

Het enige vereiste voor het starten van een Sub-Fonds, met het portefeuille management uitbesteed, is een Vermogensbeheer vergunning (Wft 2:96). Heeft u een idee voor Sub-Fonds, maar geen vergunning, dan is er een mogelijkheid via de FundShare Fund Management portefeuille managers of via een bestaande relatie.

 

Portfolio Management

De KYC en AML worden doorlopend door DeGiro uitgevoerd. De risk en compliance verantwoordelijkheden zijn voor de fondsbeheerder, FundShare Fund Management. Hierdoor heeft de vermogensbeheerder de volledige aandacht voor de fondsportefeuille. Via de online omgeving van DeGiro heeft portefeuille manager toegang tot zeer veel instrumenten op beurzen over de hele wereld. Naast de beursgenoteerde producten is er via de DeGiro professionele desk toegang tot de OTC markt via hun netwerk. Voor niet beursgenoteerde beleggingsfondsen heeft DeGiro toegang via een aansluiting van Allfunds.

 

Structuur

Hieronder vindt u schematisch de structuur van de FundShare Fund Management (FFM) fondsen. Onder het schema geven we een uitleg van de verschillende partijen.

 • FFM is de fondsbeheerder (vaststellen beleggingsbeleid, risk en compliance) van de paraplus;
 • FFM is de bestuurder van de Stichting Legal Owner FundShare paraplus;
 • Mazars is de accountant van FFM en de paraplus;
 • FFM delegeert het Portfolio Management (uitvoeren beleggingsbeleid) (PM) aan een OpCo (Operating Company / Vermogensbeheerder);
 • FSA (FundShare Administrator): (dagelijkse) NAV, in- en uittreders en participanten administratie;
 • Kas Trust is de bewaarder van de fondsen;
 • DeGiro: broker (incl. risk), custodian en distribiteur; en
 • DeGiro: transfer agent en onboarding klanten (AML/KYC).
 

Veiligheid

De toegenomen wet- en regelgeving is er om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen. Veiligheid is één van de belangrijkste onderdelen hiervan. De paraplu fondsen vallen onder de ICBE (UCITS) of de AIFMD regelgeving. Daarnaast heeft FFM een vergunning van de AFM en is DNB gereguleerd. Hierdoor is de structuur complex, maar dit is voor de verplichte controles en scheidingen. De risk controle, compliance en assurance worden uitgevoerd op 7 niveaus:

 • Portefeuille Manager (OpCo of FFM);
 • FundShare Fund Management risk controle door de Operation & Control afdeling;
 • DeGiro risico afdeling op het account van het Sub-Fonds;
 • Kas Trust als bewaarder van de fondsen;
 • Mazars is the external accountant of the funds;
 • Audit wordt uitgevoerd door een extern bedrijf, Charco & Dique; en
 • AFM

Om de risico’s op voorhand te beperken, hebben we een aantal voorwaarden in onze basis prospectus opgenomen.

 • Geen leverage;
 • Alleen beursgenoteerde instrumenten;
 • Alleen gedekte derivaten;
 • Securities lending with at least 104% collateral;
 • Minimale diversificatie vereist;
 • Lage omloopsnelheid per Sub-Fonds; en
 • Jaarlijkse uitbesteding due diligence en review.

Met deze maatregelen zijn de Sub-Fondsen uitgesloten van risico’s van andere Sub-Fondsen in hetzelfde paraplufonds. Een ander speerpunt van onze fondsen is dat de doelstelling duidelijk en transparant is en dat portefeuille van een Sub-Fonds in lijn moet zijn met deze doelstelling. De eindklant kan erop vertrouwen dat zijn belegging aansluit op de gegeven informatie en documentatie, zodat miscommunicatie wordt voorkomen.

 

Kosten en Opbrengsten

De structuur van het fonds zorgt voor kosten bij verschillende partijen. Transparantie en efficiëntie leiden tot een zo laag mogelijke kostenstructuur. De volgende kosten voor het Sub-Fonds zijn op jaarbasis en worden per maand afgerekend:

 • Broker (DeGiro): minimaal 5 bps van de AUM* transactiekosten. Plus eventuele transactiekosten boven 5 bps. Dit is inclusief custody;
 • Administrator (FSA): 7,5 bps bij minder dan 25 mln AUM*, daarboven 1 bps;
 • Administrator (FSA): minimaal 2.500 EUR, maximaal 12.500 EUR. Dit hangt af van de complexiteit van de portefeuille;
 • Bewaarder (Kas Trust): 1bps van de AUM*, plus 2.250 EUR vast en plus 21% BTW;
 • Audit (Mazars) en Audit support (FSA): 3bps bij minder dan 25mln AUM*, daarboven 1 bps. Plus 2.500 EUR vast plus 21% BTW;
 • FFM: 15% van de management fee met een minimum van 15.000 EUR per jaar;
 • Portefeuille manager: maximaal 85% van de management fee;
 • Opstartkosten: ongeveer 10k over 5 jaar;
 • Geen in- en uitstap kosten; en
 • Geen minimum inleg.
  *AUM = Assets Under Management, Fondsvermogen

De operationele kosten (Administratie, Audit, Bewaarder) zijn maximaal 0.5% van de AUM per Sub-Fonds. Zijn de kosten hoger, dan gaat dit ten koste van de management fee, zodat de participant nooit meer betaald. Naast de management fee is er ook een performance fee mogelijk.

 

Kosten voorbeelden

Met deze kostenstructuur hebben we een zeer scherpe propositie. Dit leidt tot lage totale kosten op Sub-Fonds niveau (TER) voor de participant en relatief hoge opbrengsten voor de portefeuille manager.

Hieronder een paar kosten voorbeelden van standaard ingerichte Sub-Fondsen. Om zelf de kosten te bereken die bij uw situatie past, kunt u deze Excel sheet gebruiken.

 

USD en EUR obligatie Sub-Fonds met 0.6% management fee

 

EU aandelen Sub-Fonds met 1% management fee

 

Wereldwijd mix Sub-Fonds met 1.5% management fee

 

Een Sub-Fonds starten

Is een Sub-Fonds iets voor u? Het starten van een Sub-Fonds is zeer eenvoudig. Het proces wordt hieronder kort uitgelegd.

 • Bespreken type fonds

Voordat de details van het Sub-Fonds worden besproken, moet er eerst een keuze worden gemaakt voor het type fonds. Als dit past binnen één van de paraplu fondsen kan de volgende stap worden gezet.

 • Due diligence

De due diligence is het belangrijkste onderdeel voor FundShare Fund Management (FFM). Er wordt een belangrijk onderdeel van het fondsbeheer uitbesteed aan een externe partij. Een uitvoerige due dilligence zorgt voor comfort bij beide partijen en verminderd het reputatie risico voor de bestaande Sub-Fondsen.

 • Uitbesteding contract

FFM gebruikt een standaard uitbestedingscontract, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen partijen. Hierin worden duidelijk de afspraken betreffende de uitbesteding vastgelegd.

 • Voorstel doel en methode OpCo

Het doel van het Sub-Fonds en de methode om dit doel te bereiken worden besproken tussen de vermogensbeheerder en de fondsbeheerder. Een voorbeeld portefeuille van de vermogensbeheerder kan hier een onderdeel van zijn.

 • Vertaling naar prospectus supplement door FFM

De fondsbeheerder, FFM, vertaalt het hierboven beschreven punt naar een beleggingsbeleid en doelstelling met de bijbehorende restricties in een supplement voor het prospectus.

 • FFM: setup Fonds account DeGiro, FSA en bewaarder

FFM zorgt dat er een account bij DeGiro wordt geopend in naam van het Sub-Fonds. Het nieuwe Sub-Fonds wordt aangemeld bij de administrateur FSA. En aan de bewaarder wordt goedkeuring gevraagd voor het Sub-Fonds.

 • Prospectus wijziging naar AFM

De laatste stap is het supplement toevoegen aan het prospectus en deze wijziging in te dienen bij de AFM.

De totale doorlooptijd van dit proces is ongeveer 3 maanden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

FundShare Fund Management B.V.
Rembrandt Toren 9de
Amstelplein 1

+31 (0) 20 2613 080
contact@fundshare.nl